Wat is de zelfaudittool?

1. Wat

Deze online zelfaudittool is ontwikkeld voor zorginstellingen die een rookbeleid aan het ontwikkelen en implementeren zijn .Het invullen ervan geeft je een kijk op de uitwerking van je rookbeleid. Door de tool ieder jaar opnieuw in te vullen, kan je ook je vooruitgang meten.

Op de website www.rookvrijezorg.be vind je tools die helpen bij het opzetten van een rookbeleid binnen je zorginstelling.

2. Het 7 stappenplan

Een succesvol rookbeleid schud je niet zomaar eventjes uit je mouw. Een combinatie van acties op verschillende niveaus vormt de sleutel tot succes. Een handig hulpmiddel om het rookbeleid uit te werken, is het 7 stappenplan waar deze zelfaudittool zelf ook op gebaseerd is. Bij het verder uitwerken van het beleid kan je steeds teruggrijpen naar deze 7 stappen:

 • Stap 1: Creëer draagvlak
 • Stap 2: Breng de beginsituatie in kaart
 • Stap 3: Bepaal prioriteiten en doelstellingen
 • Stap 4: Werk acties uit
 • Stap 5: Voer acties uit
 • Stap 6: Evalueer en stuur bij
 • Stap 7: Veranker in het kwaliteitsbeleid
Stappenplan Zorg En Welzijn Web

3. Voordelen

Door het invullen van de zelfaudit:

 • krijg je in één oogopslag een overzicht en stand van zaken van het rookbeleid binnen je eigen zorginstelling. Dat zorgt voor veel tijdswinst
 • Krijg je inzicht in de eigen werkpunten (zie verder) en kan je sneller overgaan tot actie (met behulp van een werkgroep).
 • kan je ervoor zorgen dat werken aan een rookbeleid gestructureerd verloopt: er worden geen zaken vergeten doordat de criteria voor een kwaliteitsvol rookbeleid zijn opgesteld volgens het 7 stappenplan.
 • heb je snel toegang tot meer informatie bij elk criterium, m.n. door directe links in het document. Zo heb je alles bij de hand en hoef je bv. niet het internet uit te pluizen voor meer informatie

4 Tijdsinvestering

Een rookbeleid uitrollen doe je niet in één-twee-drie. Het is een intensief proces dat best wel wat tijd in beslag neemt. Het invullen van de zelfaudittool is hier een onderdeeltje van.

Hoeveel tijd je nodig hebt om de zelfaudittool in te vullen, is afhankelijk van de grootte van de zorginstelling en het aantal mensen dat erbij betrokken moet worden (Wie weet het antwoord op welke criteria?). In kleinere zorginstellingen, waar alles door eenzelfde persoon kan worden ingevuld , neemt dit minder tijd in beslag dan bij grotere zorginstellingen, waar de verantwoordelijkheden over meerdere personen verdeeld zijn.